Preventie van handwasziekte

Preventie | NICC- Preventie van handwasziekte ,Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument. Artikel in tijdschrift. in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2003, afl. 4, 109-126. Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Preventie. Details.Preventie in de zorg - RIVMPreventie van cardiometabole aandoeningen in de eerste lijn 99 B7. Vroegopsporing van kwetsbare ouderen 109 Literatuur Deel B 119 Websites 131 Bijlagen 133 Bijlage 1 Auteurs, referenten en begeleidende commissies 134 Bijlage 2 VTV-2014: projectleiding en begeleidende commissies 136 Bijlage 3 Afkortingen 138 ...Preventie van valincidenten bij ouderen

the Community (FROP-Com). Deelnemers van een RCT uit de controle arm (die reguliere zorg kregen) werden geïncludeerd in deze studie en gevolgd voor één jaar. In totaal kregen 361 reguliere zorg. Gedurende 12 Preventie van valincidenten bij ouderen PDF aangemaakt op 04-06-2019 7/182

Preventie in Volksgezondheidenzorg.info | Wat is preventie ...

Preventie is vaak gericht op een specifieke doelgroep van mensen die extra bescherming nodig hebben, of meer risico lopen ziek te worden. Een doelgroep kan ook bestaan uit mensen die tot eenzelfde leeftijdsgroep horen (ouderen, jongeren), of op een andere manier een groep vormen (zwangere vrouwen, mensen met een lage sociaaleconomische status).

Preventie in de zorg | RIVM

Gezondheidsbevordering en preventie is al lang geen exclusief domein meer van gemeenten en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Ook in de zorg neemt aandacht voor preventie toe. Het gaat hierbij zowel om het bevorderen van sneller herstel als om het voorkomen van (zwaardere) zorg. Ook aandacht voor het voorkomen van antibiotica resistentie is hierbij een aandachtspunt.

AF1478 Preventie van schadelijk alcoholgebruik

Het doel van deze studie is tweeledig. Het eerste doel is om een update te maken van de kennissynthese over de preventie van schadelijk alcoholgebruik die door het Trimbos -in-stituut en het IVO in 2010 is uitgevoerd. Het tweede doel is om aanbevelingen te formu-leren voor de vertaling van de STAD-aanpak naar Nederland.

Wat is Preventie van gegevensuitvoering (DEP)? | Dell ...

Preventie van gegevensuitvoering (ofwel DEP: Data Execution Prevention) is een beveiligingsfunctie die kan voorkomen dat uw computer wordt beschadigd door virussen en andere beveiligingsbedreigingen. Schadelijke programma's kunnen Windows proberen aan te vallen code uit te voeren vanaf systeemgeheugenlocaties die zijn gereserveerd voor Windows ...

AF1012 Preventie van schadelijk alcoholgebruik en ...

- Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder Nederlandse jongeren - 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Om effectief beleid te kunnen voeren ten aanzien van de preventie van schadelijk alcoholgebruik1 en drugsgebruik, is kennis nodig over (a) de aard en omvang van middelengebruik onder jongeren

Preventie van welvaartsziekten - raadrvs.nl

Preventie van welvaartsziekten blijkt een lastige opdracht, die veel inzet en inventiviteit vereist. De maatschappelijke waardering van welvaart is immers hoog. Veel mensen zien liever de kansen voor ontplooiing en behoeftebevrediging dan de risico’s voor fysieke en mentale gezondheid;

PREVENTIE EN HERSTEL VAN VOETBALBLESSURES

Preventie en herstel van voetbalblessures Pagina 4 lopen een extra grote kans op spierverrekkingen en spierscheuren. Dit kan men voorkomen door het uitvoeren van een warming-up, die bij voetbal kan bestaan uit circa 10 minuten joggen om het veld, gevolgd door specifieke rekoefeningen.